ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ

Βελόνες, σύριγγες και φλεβοκαθετήρες
Βελόνες με ή χωρίς σύριγγες για έγχυση φαρμάκων,αιμοληψία, μεσοθεραπεία, παρακέντηση, φλεβοκαθετήρες και πεταλούδες αιμοληψίας